Opinnot

kuvituskuvViestinnän opinnot keskittyvät joukkoviestinnän eri muotoihin: journalismiin, tiedotukseen, mainontaan ja markkinointiviestintään sekä kansalaisviestintään. Viestintää opitaan eri mediaympäristöissä (teksti, kuva, liikkuva kuva, ääni).

Viestinnän opinnoissa on tilaa omalle aktiivisuudelle, omalle tekemiselle ja tutkimiselle. Käytännön työskentely nivoutuu kursseilla teoriaan ja analysointiin. Suurin osa opetuksesta tapahtuu pienryhmissä. Kursseilla totutaan työskentelemään itsenäisesti, kantamaan vastuuta ryhmässä ja viemään läpi monivaiheisia projekteja. Opiskelijat totutetaan myös ottamaan huomioon tekijänoikeudet ja tietosuoja.